Dzikie zwierzęta na terenach zabudowanych

Zarząd Okręgowy PZŁ w Słupsku przesyła pismo Ministra Środowiska DL-III.670.9.2017.RN dotyczące zwierząt dzikich na terenach zabudowanych.
Zobowiązuje się koła łowieckie do bezwzględnego przestrzegania zawartych w tym piśmie zaleceń.

Zatwierdzenie rocznego planu łowieckiego na sezon 2017/2018

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach czeka nas znaczący wzrost pozyskania jelenia. Wynika to z wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej pod koniec 2016 roku. Nie jest to informacja dla wielu nowa i zapewne zaskakująca ale oznacza z pewnością, że więcej wysiłku będziemy musieli włożyć w osiągnięcie ustalonych celów.

Czynsz dzierżawny w sezonie 2017/2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z §3 pkt. 3 obowiązującej umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, podaje zestawienie tabelaryczne dotyczące wysokości czynszu dzierżawnego, który powinien być zapłacony przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy leśnych obwodów łowieckich za sezon łowiecki 2017/18.

Mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich - Miastko, maj 2017

Zarząd Okręgowy w Słupsku informuje, że w dniu 27.05.2017 roku na strzelnicy myśliwskiej w Miastku odbędą się Mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich. Początek zawodów o godz. 8.30. Zarządy kół prześlą do tut. ZO PZŁ do dnia 24 maja br. imienne zgłoszenie trzyosobowej reprezentacji. W skład

Walne Zgromadzenie członków Koła 23.04.2017 roku

Kwietniowe Walne Zgromadzenie za nami. W kategorii UCHWAŁY dodałem protokół obrazujący jego przebieg. Można też prześledzić podjęte w trakcie uchwały.
Przypominam, że są to treści dostępne tylko po zalogowaniu.

Zawody Strzeleckie Koła Łowieckiego "Głuszec" - Miastko 20.05.2017

W 2017 roku Zawody Strzeleckie naszego koła odbyły się w Miastku, w dniu 20 maja. Jak co roku zawody połączone zostały z obowiązkowym treningiem strzeleckim, przystrzelaniem broni i szkoleniem z zasad bezpieczeństwa na polowaniu

Kiedy powstanie System Informatyczny PZŁ?

Ustawa - Prawo Łowieckie, zgodnie z art.6, określając ministra właściwego do spraw środowiska naczelnym organem w zakresie łowiectwa, przyznała mu określone kompetencje. Są to w głównej mierze kompetencje legislacyjne, tj. do wydawania lub współwydawania rozporządzeń wykonawczych, ale...

Odwiedziny łosia

Do ciekawego zdarzenia doszło 22 lipca 2017 roku w godzinach wieczornych. Od strony doliny rzeki Łeby, z sąsiedniego obwodu dzierżawionego przez Koło Łowiecki Kormoran z Lęborka, przez drogę krajową nr 6 usilnie próbowała przedostać się samotna klempa. Po kilku nieudanych próbach w końcu

Zmiany w prawie - cztery nowe rozporządzenia

W dniach od 31 lipca do 3 sierpnia 2017 roku Minister Środowiska wydał cztery interesujące nas rozporządzenia. Prace nad nimi trwały od niedługiego czasu, zapowiadało się, że nabiorą mocy najszybciej od przyszłego sezonu, a tu proszę...