Terminarz okresów polowań wybranych gatunków

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia w tej materii:
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 459 z dnia 25 marca 2005 r.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 163 z dnia 16 października 2009 r.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 1487 z dnia 3 sierpnia 2017 r.)

GatunekPoczątek okresu polowańKoniec okresu polowań
 Jeleń byk21.08
koniec lutego
 łania  01.0915.01
 cielak 01.09koniec lutego
 Sarna kozioł 11.05
30.09
 koza  01.1015.01
 koźlak 01.10
15.01
 Dzik lochy  cały rokcały rok1
 pozostałe cały rok
cały rok2
 Borsuki 01.09
30.11
 Tchórze i kuny
 01.0931.03
 Lisy
  01.0631.033
 Jenoty, szopy
  cały rokcały rok
 Norki cały rok
cały rok
 Piżmaki 11.08
15.04
 Zające, dzikie króliki 01.11
31.124
 Bażanty koguty
 01.10
koniec lutego5
 Kuropatwy
 11.09
21.104
 Kaczki
 15.08
21.126
 Gęsi
 zbożowe i białoczelne
 01.09
21.127
 gęgawy
 01.09
21.128
 Łyski
 15.08
21.12
 Grzywacze
 15.08
30.11
 Słonki
 01.09
21.12

 1. nieaktualne.
 2. odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.
 3. a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy — przez cały rok.
 4. a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia.
 5. kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia.
 6. krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice.
 7. a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego — do dnia 31 stycznia.
 8. a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego — do dnia 15 stycznia.