Koło Łowieckie "Głuszec" w latach 1986-1993

IV

Czwarty okres obejmuje lata 1986 – 1993. Okres ten trwał do 1993 roku to jest do czasu podziału koła GŁUSZEC. W czerwcu 1993 r. na Walnym Zgromadzeniu podjęta została uchwała o podziale koła. W wyniku podziału powstały dwa nowe koła: CIETRZEW z siedzibą w Cewicach, gospodarujące na obwodzie Nr 41 i koło GŁUSZEC w Lęborku, gospodarujące na obwodzie Nr 24.

V

Od tej historycznej daty rozpoczyna się piąty okres działalności koła GŁUSZEC. Po podziale stan koła na 19 czerwca 1997 r. wynosił trzydziestu członków. W okresie tym została wybudowana wiata myśliwska w miejscowości Leśnice. O budowie zdecydowało Walne Zgromadzenie koła, które na wniosek Huberta Babczyszyna podjęło stosowną uchwałę i od tej pory rozpoczęła się jej budowa metodą społeczną pod kierownictwem wnioskodawcy. Wybudowana wiata myśliwska stała się bazą socjalną dla myśliwych na terenie obwodu, stanowiąc również miejsce relaksu i koleżeńskich spotkań.

W połowie lat 90-tych, po trzydziestu latach istnienia poszanowania uzgodnień uregulowanych między zarządami kół GŁUSZEC i OSTOJA zostały one jednostronnie zerwane. Zarząd koła OSTOJA wykorzystał brak formalnego uregulowania granicy między obwodami Nr 40 i 24 przy odnawianiu dzierżawy w 1997 r. obszar spornego trójkąta włączył ponownie do swego obwodu Nr 40 oznakowując go tablicami.