Obchody jubileuszu 60-lecia działalności

23 czerwca 2012 roku był dla Koła Łowieckiego „Głuszec” w Lęborku dniem szczególnym. Z jednej bowiem strony na ten dzień zaplanowaliśmy główne uroczystości związane z obchodami 60-lecia powstania Koła, z drugiej zaś Koło dostąpiło zaszczytu przyznania najwyższego łowieckiego odznaczenia: Złomu.

Obchody miały być w zamyśle cyklem wydarzeń rozłożonych w czasie a wypełniających cały obecny sezon. Dlatego tegoroczne obchody 60-lecia zainaugurowaliśmy faktycznie już nieco wcześniej. Pierwszą inicjatywą w tym kierunku była decyzja o zakupie przez Koło organizacyjnych mundurów myśliwskich dla wszystkich chętnych członków Koła. Oprócz walorów estetycznych, które zdecydowały o zakupie, nie bez znaczenia była trafnie wyrażona podczas jednego z wcześniejszych Walnych Zgromadzeń myśl, że „te mundury powinny jeszcze bardziej nas połączyć”. Uszyte mundury nadeszły w kwietniu.
W maju na strzelnicy Zarządu Okręgowego PZŁ w Miastku odbyły się zawody strzeleckie, których zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary związane z obchodami 60-lecia Koła. Zawodników podzielono na dwie grupy strzelające pełny wielobój oraz strzelających skrócony wielobój.
23 czerwca zaproszeni goście oraz członkowie Koła wraz z rodzinami zjechali do Kościoła Św. Józefa w Pogorzelicach, by oddać należną cześć naszemu patronowi – Św. Hubertowi. Mszę celebrował proboszcz miejscowej parafii. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe z sąsiednich kół łowieckich: „Kormorana”, „Cyranki” i „Boru”. Po mszy, na polanie przed kościołem, Łowczy Okręgowy Marian Wilczewski, w imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich, uhonorował Koło Łowieckie „Głuszec” najwyższym odznaczeniem łowieckim – Złomem. Odznaczenie spoczęło na sztandarze Koła. Medalami Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali także: Radosław Czapiewski i Antoni Gąsior (srebro) oraz Tymoteusz Jakubek i Bogdan Mądry (brąz). Zarząd Koła postanowił w tym dniu nadać Medal za Zasługi dla Koła Łowieckiego „Głuszec” dla: Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Lęborku, Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku, Gimnazjum nr 1 w Lęborku, Gimnazjum nr 2 w Lęborku, Zespołu Szkół w Leśnicach, Zakładu Przetwórstwa Zwierzyny Elite Expeditions, Krystyny Czapiewskiej, Nadleśniczego Nadleśnictwa Lębork Jana Dominieckiego i Tadeusza Lechończaka za wydatną pomoc w realizacji statutowych celów działalności Koła. Wielu spośród członków Koła uhonorowano także pamiątkowymi dyplomami za wieloletnią przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego. Po tych wydarzeniach wszyscy zebrani przeszli do umiejscowionej nieopodal sali, gdzie przy zastawionych stołach i grającej muzyce zabawa trwała do białego rana.
Obchodom towarzyszyły także konkursy o tematyce przyrodniczo-łowieckiej, które z inicjatywy Koła ogłoszono w Zespole Szkół w Leśnicach. Konkursy zostały rozstrzygnięte przed końcem roku szkolnego a zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez Koło.