Aktualności

Zmiany w zasadach selekcji od 01.04.2018 roku

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z 15 grudnia 2015 roku, o której pisałem już w zeszłym roku wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 roku. Oznacza to poważne zmiany w zasadach selekcji. W obecnym sezonie łowieckim 2017/2018, zasady pozostaną bez zmian...

Ryczałt i rekompensata - podatkowa interpretacja indywidualna

Na kwietniowym Walnym Zgromadzeniu podjęliśmy uchwałę o ryczałtowej opłacie na pozyskaną zwierzynę braną na użytek własny. Było z tym na początku opornie, stąd inicjatywa Zarządu by wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioskiem o jednoznaczną indywidualną interpretację podatkową by uciąć wszelkie wątpliwości i rozwiać obawy...

Ożywić pola - rok gęgawy

Kończy się lato ale my chcemy powspominać nasze prace wiosenne związane z udziałem w ogólnopolskim programie „Ożywić pola- rok gęgawy”. Gęś gęgawa na naszych terenach nie zamieszkuje ale dla innych ptaków zarząd Koła Łowieckiego „Głuszec” Lębork ...

XXI Zawody Strzelectwa Myśliwskiego Kół Rejonu Lęborskiego

Współczesne łowiectwo powinno być w pierwszym rzędzie pojmowane jako ochrona przyrody, a w tym dążenie do zachowania możliwie wszystkich gatunków zwierząt. Działania te mają na celu zapewnić przede wszystkim ochronę i regulację populacji zwierzyny. Selekcja i regulacja stanu ilościowego zwierzyny ...

Składka członkowska na rzecz PZŁ na 2018 rok

Zarząd Okręgowy w Słupsku informuje, że:
1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2017 roku należy dokonać wpłaty składki członkowskiej na rzecz PZŁ na 2018 rok za wszystkich członków, którzy mieszkają na terenie okręgu słupskiego. Za pozostałych członków wpłaty na PZŁ z odpowiednim wykazem należy przesłać do...

Wytyczne w zakresie postepowania z patrochami

Wytyczne stanowią załącznik do Zarządzenia nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku.
Niniejsze zasady powinny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików. Procedury nie dotyczą obszarów objętych...

Ożywić pola - rok gęgawy - dzieci - dzieciom

Jak co roku Wolontariusze z Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach napisali projekt dla edukacji łowiecko- przyrodniczej z programu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Pozyskali mini grant w wysokości 500 złotych. Wraz z myśliwymi Koła Łowieckiego...

Zmiany w prawie - potrzebny tylko podpis Prezydenta

Jeszcze w obecnym 2017/2018 sezonie łowieckim możemy spodziewać się bardzo istotnych zmian w normujących naszą działalność łowiecką przepisach. Chodzi o uchwaloną przez Sejm i przyjętą przez Senat Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia...

1 kwietnia - nowy sezon i nowa ustawa Prawo Łowieckie

Proces legislacyjny dotyczącej naszego środowiska ustawy Prawo Łowieckie dobiegł chwilowo do końca. Celowo piszę - chwilowo - bo z dużym prawdopodobieństwem mogę napisać, że ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, o co będą zabiegać posłowie ...