Granice obwodu

Obwód łowiecki nr 61

Obecne granice obwodu łowieckiego nr 61 zostały ustalone Uchwałą Nr 87/VII/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie. Zmiana opisu granic została dokonana zgodnie z inicjatywą Zarządu Koła i dzięki jego staraniom. Pomysł aktualizacji opisu zrodził się wiosną 2014 roku, jednak wymagane porozumienia pomiędzy zarządcami i dzierżawcami sąsiednich obwodów oraz konsultacje w Zarządzie Okręgowym w Słupsku zajęły prawie cały rok.

Aktualny opis przebiegu granic:
Granica obwodu przebiega z miejscowości Unieszynko drogą przez miejscowości Unieszyno i Unieszyniec do granicy powiatu lęborskiego i tą granicą: wzdłuż rowu melioracyjnego, do rzeki Unieszynka; następnie południową granicą oddziałów nr: 297, 296 i 295; następnie granicą pomiędzy oddziałami nr 295 a 294 i drogą do rzeki Pogorzelica na granicy oddziałów nr 181 i 182. Następnie rzeką Pogorzelicą i południową granicą oddziałów nr 183, 184 i 185, w kierunku drogi nr 6. Następnie drogą nr 6 do skrzyżowania z drogą do miejscowości Runowo. Stąd granicą gminy Potęgowo do rzeki Łeba. Stąd, rzeką, granica biegnie do mostu na drodze Chocielewko – Pogorzelice, tuż przy ujściu strugi Sitnica do rzeki Łeba. Od mostu granica biegnie drogą Chocielewko – Pogorzelice do drogi nr 6. Drogą nr 6 biegnie do strugi Sitnica. Następnie tą strugą do granicy pomiędzy oddziałami nr 18 i 36 i tą granica do drogi Dziechlino – Krępkowice. Następnie tą drogą przez miejscowość Krępkowice do drogi Maszewo – Unieszyno. Następnie drogą Maszewo – Unieszyno do miejscowości Unieszynko.

Skrócona charakterystyka obwodu:

Nazwa obwodu

Powiat

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia wyłączona

Powierzchnia użytkowa

Lasy Państwowe

Grunty pozostałe

Lesistość

Rodzaj obwodu

grunty leśne

inne

razem

nadleśnictwo

gmina

powierzchnia

razem

państwowe pozostałe razem
POGORZELICE
LĘBORSKI
SŁUPSKI
5526 ha
41 ha
3568
148
3716
1769
5485 ha
LĘBORK
CEWICE
CEWICE
NOWA WIEŚ LĘBORSKA
POTĘGOWO
3568 ha
1917 ha
67,2%
leśny