Obchody jubileuszu 50-lecia działalności

Jubileuszowe obchody uczczono całorocznym cyklem imprez łowieckich.

Aby upamiętnić jubileusz 50-lecia koła w specjalnym programie znalazł się bal myśliwski, zawody w strzelectwie myśliwskim, jubileuszowy Hubertus łączący polowanie i spotkanie z udziałem zaproszonych gości. Przygotowano także jubileuszowy medal okolicznościowy i plakietkę.

Obchody zainaugurowano w czerwcu 2001 r. spotkaniem myśliwych i ich rodzin na zawodach w strzelectwie myśliwskim na strzelnicy w Miastku.
W lipcu 2001 r. zorganizowano pod wiatą myśliwską w Leśnicach spotkanie myśliwych i członków ich rodzin poświęcone obchodom 50-lecia koła. W trakcie tej imprezy odbył się konkurs z tematyki łowieckiej i ochrony przyrody.
Trzecią jubileuszową imprezą było hubertowskie polowanie zorganizowane 3 listopada 2001 r. zakończone mszą św. w intencji 50-tej rocznicy koła celebrowaną przez biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę.
Czwartą imprezą był bal myśliwski w lutym 2002 r.. W balu udział wzięli myśliwi koła z rodzinami i zaproszeni goście, członkowie Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku. W trakcie balu wręczono myśliwym i zaproszonym gościom okolicznościowe medale, plakietki oraz upominki.
Uświetnieniem jubileuszu 50-lecia były wystawy zorganizowane w szkole podstawowej w Leśnicach i Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku przez członków koła GŁUSZEC obrazujące dorobek koła i najciekawsze trofea myśliwskie. Tą ostatnią urządzono na przełomie listopada i grudnia w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku z okazji obchodów jubileuszu 50 –lecia naszego koła. Eksponaty udostępnili i wystawę urządzili członkowie koła. Dużej pomocy w trakcie organizacji udzielili koledzy myśliwi z sąsiednich kół. Eksponaty rozmieszczono na ścianach i stołach na tle skór dzikich zwierząt łownych zaopatrując w wyjaśnienia i napisy. Znakomitym uzupełnieniem były eksponaty ptaków i ssaków.