Archiwum wiadomości

Sezon 2016/2017

Polowanie w sieci...

Decyzja Walnego Zgromadzenia o podjęciu starań dotyczących uruchomienia witryny internetowej Koła poczekała się realizacji. Pod koniec roku gospodarczego 2015/2016 jesteśmy obecni w sieci. Mam nadzieję, jako administrator strony, że pomysł na zaistnienie w sieci znajdzie wielu zwolenników nie tylko do śledzenia treści zamieszczanych w tej witrynie ...

Wilcze ślady

Wielu spośród nas miało w ostatnich dwóch sezonach możliwość obserwacji samych wilków, śladów ich bytności (tych mniej lub bardziej prawdopodobnych), a jeszcze znaczniejszemu gronu dane było słuchać relacji Koleżanek i Kolegów o basiorach, waderach i całych watahach przemierzających nasz skromny obwód łowiecki. Niektóre doniesienia wydają się wielce prawdopodobne ...

Polskie lasy w liczbach w 2015 roku

Wpadła mi w ręce niedawno broszurka o Lasach Państwowych w liczbach za 2015 rok. Jak tylko spojrzałem na okładkę, na której autorzy umieścili gonne świerkowe pnie, przypomniałem sobie obraz drzewostanów w naszych łowiskach. W kilku poprzednich latach ubyło nam znacznie starodrzewi (niech przykładem będzie chociaż stan łowisk nr 24 i 3) ...

100 mln drzew do 2017 roku

W związku z włączeniem się w międzynarodową kampanię pod hasłem "100 mln drzew do 2017 roku", Nadleśnictwo Lębork ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych myśliwych do sadzenia lasu, która odbędzie się w dniu 14.04.2016 roku na terenie Leśnictwa Nowa Wieś od godz. 900. Zgłoszenia osób zainteresowanych wspólnym przedsięwzięciem ... 

Ożywić pola - Rok bażanta

Naszą drugą przygodę z programem „Ożywić pola” rozpoczęliśmy już 21 marca 2015r. Pierwszy Dzień Wiosny spędzony z uczniami kl .III Szkoły Podstawowej w Leśnicach na ścieżce edukacyjnej Nadleśnictwa Cewice był dobrym momentem na powiadomienie dzieci, że przystępujemy po raz drugi do programu pod hasłem „Rok bażanta”. Po ścieżce dydaktycznej oprowadzał nas leśniczy ... 

Walne Zgromadzenie członków Koła 24.04.2016 roku

W kategorii UCHWAŁY dodałem protokół obrazujący jego przebieg. Można też prześledzić podjęte w trakcie uchwały. Przypominam, że są to treści dostępne tylko po zalogowaniu. Dodałem tez nowa kategorię: CHWALIMY SIĘ... Jeśli ktoś z członków koła chce podzielić się zdjęciem ciekawego trofeum, zapraszam do nadsyłania materiałów. W najbliższym czasie dodam klika z własnych zbiorów...

Zawody Strzeleckie Koła Łowieckiego "Głuszec" - Miastko, 21.05.2016

W 2016 roku Zawody Strzeleckie naszego koła odbyły się w Miastku, w dniu 21 maja. Jak co roku zawody połączone zostały z obowiązkowym treningiem strzeleckim, przystrzelaniem broni i szkoleniem z zasad bezpieczeństwa na polowaniu.
Zarząd koła zdecydował o terminie i formie całego przedsięwzięcia już pierwszego marca 2016 roku...

Mistrzostwa Okręgu Słupskiego w Strzelaniach Myśliwskich - Miastko 25.06.2016

W dniu 25.06.2016 roku na strzelnicy myśliwskiej w Miastku odbyły się Mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich. Klasyfikacja zawodów prowadzona była tradycyjnie...

Perspektywa nowych zasad wypłaty odszkodowań

22 czerwca 2016 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo łowieckie. Uchwalone zmiany w całości dotyczą zasad wypłaty odszkodowań łowieckich wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną. Od 1 stycznia 2017 roku za w/w szkody odpowiada...

Zmiany w zasadach selekcji

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2015 naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku czekają nas zmiany w zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych i w zasadach postępowania przy ocenie zgodności odstrzału. Uchwała ma nieco odległą już datę ale zapis jej §4 mówi, że uchwał wchodzi w życie z dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych...

Bobry do odstrzału

W dniu 19 lipca 2016 roku zawarto porozumienie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich. Porozumienie zawarto pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego...

Staż łowiecki na nowych zasadach

25 maja 2016 roku Zarząd główny PZŁ uchwałą nr 25/2016 wprowadził nowe instrukcje w sprawie szkolenia i egzaminowania w PZŁ.
Obecnie warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w minimum 60% godzin zajęć teoretycznych...

Wyniki polowania myśliwych zagranicznych 16-19.09.2016

W dniach 16-19.09.2016 roku gościliśmy trzech myśliwych z Danii. Celem ich przyjazdu były przede wszystkim jelenie-byki, ale wyrażali też chęć pozyskania dzików oraz kozłów. Rykowisko właśnie ruszyło, co wydatnie wpłynęło na osiągnięty rezultat. A rezultatem możemy się pochwalić...

Składka członkowska na rzecz PZŁ na 2017 rok

Zarząd Okręgowy w Słupsku informuje, że:
1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2016 roku należy dokonać wpłaty składki członkowskiej na rzecz PZŁ na 2017 rok za wszystkich członków, którzy mieszkają na terenie okręgu słupskiego. Za pozostałych członków wpłaty na PZŁ z odpowiednim...

Ogólnopolska inwentaryzacja dzika

Nadleśnictwo Lębork informuje, że zostało zobowiązane do oszacowania liczebności dzika na swoim terenie, we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, w ramach ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików.
Udział kół łowieckich w powyższym przedsięwzięciu wynika z uzgodnień zawartych w Porozumieniu z dnia 12.01.2016 roku pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego...

Kategoryzacja obwodów łowieckich 2016

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną i Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, rozpoczął się proces opracowywania...

Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy 2016/2017

Wyciąg z arkusza oceny prawidłowości odstrzału saren-rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2016/2017 w obwodzie łowieckim nr 61...

Polski Związek Łowiecki strategicznie i politycznie

Przeglądając stronę internetową Ministerstwa Środowiska natknąłem się na dość świeży materiał dotyczący naszego Związku. Sprawa dotyczy wymiany pism pomiędzy Ministrem Środowiska a Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych (OPZZRiOR). Jeden z aspektów działań wymienionej wyżej organizacji został poruszony...

Ryczałt i rekompensata kosztów polowań

Pojawiła się stosunkowo nowa interpretacja prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanej opłaty za tusze kupowane przez myśliwego na tzw. użytek własny w kontekście innej, opisanej dalej, formy otrzymywania przez myśliwego rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę.
Interpretację IPPB4/4511-1042/15-4/MS2 wydał 04.12.2015 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.