Wieloletnie uchwały Walnego Zgromadzenia i Zarządu Koła

ustalenia walnych zgromadzeń członków kołaustalenia zarządu koła