Rok gospodarczy 2017/2018

Roczny plan łowiecki i jego wykonanie


W obecnym roku gospodarczym, zgodnie z zatwierdzonym 20.04.2017 roku rocznym planem łowieckim, powinniśmy pozyskać:


 GatunekIlość planowana do pozyskania
(plan optymalny)
Ilość pozyskana
(stan na dzień  25.09.2017)
 Jeleń byk (klasy: I - II - III)
29 sztuk (10 + 14 + 5)
10
 łania 52 sztuki
3
 cielak 14 sztuk

 Sarna kozioł (klasy: I - II)
29 sztuk (11 + 18)
25
 koza18 sztuk

 koźlak 6 sztuk

 Dzik
145 sztuk
46
 Lis
40 sztuk
8
 Jenot
25 sztuk
2
 Borsuk
5 sztuk

 Kuna
4 sztuki

 Norka amerykańska
5 sztuk

 Szop pracz
2 sztuki

 Zając
10 sztuk

 Kaczki
30 sztuk

 Gęsi
30 sztuk

 Grzywacze
10 sztuk

 Słonki
6 sztuk

 Bażanty
45 sztuk