Skład personalny organów Koła

ZARZĄD KOŁAPrezes:
Kol. Piotr Gontarek

Łowczy:
Kol. Radosław Czapiewski

Podłowczy:
Kol. Michał Lenart

Skarbnik:
Kol. Waldemar Lenart

Sekretarz:
Kol. Krzysztof Ludwig

Członek Zarządu ds. Szkód Łowieckich:
Kol. Mirosław MądryKOMISJA REWIZYJNAPrzewodniczący:
Kol. Mieczysław Piotrowski

Członek:
Kol. Paweł Gąsior

Członek:
Kol. Marcin Gontarek