Zmiany w prawie - cztery nowe rozporządzenia

Czyli jest szakal nie ma dzika

W dniach od 31 lipca do 3 sierpnia 2017 roku Minister Środowiska wydał cztery interesujące nas rozporządzenia. Prace nad nimi trwały od niedługiego czasu, zapowiadało się, że nabiorą mocy najszybciej od przyszłego sezonu, a tu proszę...

Pierwsze z rozporządzeń, zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych dodaje nam nowy gatunek drapieżnika: szakala złocistego.

Drugie rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, wprowadza wzmiankowane ostatnio rozwiązania. Dopuszcza w określonych sytuacjach na używanie noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych do polowań nocnych na dziki.

Trzecie rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, wprowadza rozwiązanie minimalnej liczby dzików zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym, jako jedynego kryterium zarządzania pozyskaniem w danym roku gospodarczym. Odstrzału sanitarnego, prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nie będziemy uwzględniali w ubytkach zwierzyny. Roczny plan łowiecki będzie mógł być zmieniony już tylko na podstawie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W części szczegółowej planu wieloletniego zamieszcza się dane dotyczące rejonu hodowlanego, gdzie teraz w przypadku dzika nie określa się docelowej ich liczby ale ich liczbę maksymalną.

Czwarte rozporządzenie, chyba dla nas wszystkich najistotniejsze (przynajmniej na razie), to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. I tak zapolujemy:
 - na łanie jelenia od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
 - na cielęta jelenia od dnia 1 września do końca lutego,
 - na byki daniela od dnia 1 września do końca lutego,
 - na łanie daniela od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
 - na cielęta daniela od dnia 1 września do końca lutego,
 - a na wszystkie dziki przez cały rok.
Te zmiany wchodzą w życie już w tym sezonie.
Dodatkowo minister wprowadza okres polowań na szakale złociste od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

Dla zainteresowanych bardziej szczegółowymi zapisami:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne