Zmiany w zasadach selekcji od 01.04.2018 roku

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej

Uchwała nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z 15 grudnia 2015 roku, o której pisałem już w zeszłym roku wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 roku. Oznacza to poważne zmiany w zasadach selekcji. W obecnym sezonie łowieckim 2017/2018, zasady pozostaną bez zmian.
Odsyłam do poprzedniego artykułu, w którym zmiany te można dokładnie prześedzić...