XXI Zawody Strzelectwa Myśliwskiego Kół Rejonu Lęborskiego

02.09.2017 roku

Współczesne łowiectwo powinno być w pierwszym rzędzie pojmowane jako ochrona przyrody, a w tym dążenie do zachowania możliwie wszystkich gatunków zwierząt. Działania te mają na celu zapewnić przede wszystkim ochronę i regulację populacji zwierzyny. Selekcja i regulacja stanu ilościowego zwierzyny wykonywana jest najczęściej w postaci polowań. Myśliwi muszą zatem udowodnić, że ich umiejętność niezawodnego trafienia zapewnia etyczny i bezpieczny dla otoczenia sposób jej pozyskiwania.

Doskonalenie umiejętności strzeleckich i obycia się z bronią jest celem i obowiązkiem każdego myśliwego i jest jednym z zadań statutowych Polskiego Związku Łowieckiego. Doskonalenie umiejętności strzeleckich dokonuje się poprzez szkolenia i treningi strzeleckie zmierzające do teoretycznego i praktycznego podnoszenia umiejętności strzeleckich oraz organizację zawodów strzeleckich.
Na strzelnicach Polskiego Związku Łowieckiego prowadzi się strzelania odpowiadające sposobom polowania na podstawowe gatunki zwierzyny występujące w naszych łowiskach. I tak strzela się śrutem: do rzutek na osi myśliwskiej, kręgu myśliwskim i przelotach, do makiety zająca w przebiegu; kulami: do makiety dzika w przebiegu, rogacza i lisa. Warto wspomnieć, że konkurencja „oś” i „krąg” mają swój rodowód w strzelectwie sportowym, są niewielką modyfikacją olimpijskich konkurencji „TRAP” i „SKEET”.
Treningi i zawody strzeleckie łączą w sobie naukę strzelenia z rekreacją. Zawierają wartości nie tylko użytkowe: celne strzelanie, poznawanie broni, bezpieczne użytkowanie, ale także wprowadzają elementy rywalizacji o tytuł najlepszego strzelca, oraz elementy rekreacji: spotkania myśliwych z rodzinami, myśliwych z innych kół.

2 września na strzelnicy myśliwskiej stanęli do rywalizacji myśliwi w XXI Zawodach Strzelectwa Myśliwskiego Kół Rejonu Lęborskiego. Pomysłodawcami i organizatorami zawodów jest grupa myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 208 ŻBIK w Siemirowicach: Piotr Chmielewski, Jacek Łoin, Zdzisław Dybicz. Pierwsze zawody odbywały się na strzelnicy Jednostki Wojskowej w Siemirowicach. Rosnąca rywalizacja a tym samym poziom strzelectwa zmusiły organizatorów do przeniesienia zawodów na strzelnicę myśliwską, słupskiego Zarządu Okręgowego PZŁ, w Miastku. Pozwoliło to na rozgrywanie zawodów w pełnym sześcioboju myśliwskim w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Pięcioosobowe drużyny reprezentują koła dzierżawiące i gospodarujące obwodami łowieckimi, których tereny położone są w granicach administracyjnych powiatu lęborskiego.

Do rywalizacji przystąpiły koła łowieckie: Cietrzew Cewice, Cyranka Lębork, Głuszec Lębork, Kormoran Lębork, Żbik Siemirowice. Po sygnale „Powitanie”, odegranym na rogach myśliwskich, przybyłych gości i zawodników przywitali m.in. Jerzy Urich - v-ce Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Słupsku i Czesław Ciechanowicz - Przewodniczący Komisji Strzeleckiej Zarządu Okręgowego w Słupsku. Przed przystąpieniem do rywalizacji kol. Łukasz Grzenkowski, w imieniu tegorocznych organizatorów,  przedstawił regulamin zawodów, przypomniał zasady bezpieczeństwa i prawidła strzelań myśliwskich.
W zawodach uczestniczyło 40 zawodników. Po kilku godzinach zmagań i ostatnich strzałach sekretariat przystąpił do ostatecznego podliczania wyników. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce wywalczyli nasi koledzy, reprezentanci KŁ Głuszec w Lęborku, w składzie: Radosław Czapiewski, Antoni Gąsior, Paweł Gąsior, Andrzej Nosko i  Piotr Spólny. Drugie miejsce zajęła Cyranka Lębork a trzecią drużyną zawodów została drużyna KŁ Żbik Siemirowice. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył kol. Andrzej Nosko (KŁ Głuszec), drugie miejsce zajął Daniel Miotke (KŁ Cyranka) trzecią pozycję wywalczył Józef Sakowicz (KŁ Cyranka). Wśród seniorów zwyciężył Jerzy Przyłuski nad Czesławem Walkuszem i Jerzym Trybą. Zwycięskie drużyny i najlepsi zawodnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe puchary i nagrody zarówno w klasyfikacji ogólnej oraz za konkurencje śrutowe i kulowe. Wręczenia dokonał między innymi Przewodniczący Zarządu Okręgowego kol. Marian Wilczewski.
 
Za rok odbędą się XXII Zawody Strzelectwa Myśliwskiego Kół Rejonu Lęborskiego,  na które już dziś serdecznie zapraszamy sympatyków strzelectwa i łowiectwa. Tym samym dziękujemy wszystkim, którzy wspomagali nas do tej pory.

Darz Bór
Andrzej Nosko