Święto św. Huberta

Hubertus

Jak co roku w dzień 3 listopada obchodzone jest święto myśliwych. Jest to dzień szczególny dla każdego łowcy. Tradycja obchodzenia hubertusa sięga XVIII i do dnia dzisiejszego właśnie 3 listopada w większości odbywają się oficjalne uroczystości związane z tym świętem. Dzień ten również oficjalnie wyznacza rozpoczęcie sezonu łowieckiego podczas którego organizowane są polowania zbiorowe zakończone wspólną biesiadą.

Jest to dzień również symboliczny dla nowo wstępujących nemrodów w poczet myśliwskiej braci. Odbywają się uroczyste ślubowania myśliwskie zgodnie z wiekową tradycją, msze święte, a cała oprawa tego dnia ma charakter szczególny. Szczególny z uwagi na fakt, że pierwsze historycznie polowania hubertowskie w swojej pierwotnej formie odbywały się już od 1444 roku. Pokazuje to jak mocno kulturowo i społecznie myślistwo zakorzenione jest w Naszej historii.

Św. Hubert, biskup, świety katolicki, patron myśliwych urodzony w 655 roku w Gaskonii. Już od dzieciństwa uczestniczył w polowaniach pod okiem swojego ojca. Jako młodzieniec jeszcze bardziej poświęcił się swojej pasjii jaką były polowania. Można śmiało powiedzieć, że oprócz łowiectwa i sutych biesiad nie widział innego świata. Stało się to wręcz jego obsesją, aż do roku 695 gdy w Wielki Piętek pochłonięty łowami w Górach Ardeńskich ujrzał białego jelenia z promieniującym krzyżem w wieńcu. Uszłyszał również głos stwórcy, który nakazał mu umiar w łowach i cielesnych uciechach. Przejęty tym przesłaniem rozpoczął studia teologiczne, działalność misjonarską by w roku 700 z rąk papieża Sergiusza otrzymać sakrę biskupią.