Składka członkowska na rzecz PZŁ

na 2018 rok

Zarząd Okręgowy w Słupsku informuje, że:
1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2017 roku należy dokonać wpłaty składki członkowskiej na rzecz PZŁ na 2018 rok za wszystkich członków, którzy mieszkają na terenie okręgu słupskiego. Za pozostałych członków wpłaty na PZŁ z odpowiednim wykazem należy przesłać do ZO PZŁ wg miejsca zamieszkania danego członka.

Zgodnie z uchwałą NRŁ nr 35/2017 z 05.09.2017 roku składka członkowska na 2018 rok wynosi:
a) składka normalna: 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 357 zł
b) składka ulgowa: 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 197 zł.

Wysokość składki członkowskiej na rok 2018 zgodnie z uchwałą NRŁ nr 52/2014 z dnia 24.04.2014 roku, w latach 2015-2019 pozostaje bez zmian.

2. Składkę ulgową płacą wszyscy, którzy ukończą 70 lat życia najpóźniej do 31.12.2017 roku, oraz młodzież ucząca się, która do 31.12.2017 roku nie ukończy 25 roku życia (zaświadczenie ze szkoły lub uczelni). Zaświadczenie musi być podłączone pod wykaz składek. Bez zaświadczenia nie będą prolongowane legitymacje PZŁ.

3. Składka i opłata na ubezpieczenie od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich musi być wpłacona przez koło łowieckie (§ 181 ust. 3 Statutu PZŁ).

4. Wykaz członków należy bezwzględnie sporządzić alfabetycznie wg wzoru z lat ubiegłych. Dla kół łowieckich, które nie sporządzą wykazu nie zostaną prolongowane legitymacje.

5. Na odwrocie wykazu należy podać ruch członków, którzy przybyli (podać z jakiego okręgu i z jakiego koła), jak również tych, którzy wybyli do innego okręgu.

6. W terminie nieprzekraczalnym do 31.12.2017 roku na konto ZO PZŁ w Słupsku należy dokonać wpłaty składki członkowskiej kół za dzierżawioną powierzchnię obwodu łowieckiego w wysokości 0,15 zł za 1 ha na 2018 rok (uchwała ORŁ w Słupsku z dnia 18.09.2006 roku).

7. Legitymacje PZł będą prolongowane codziennie w godz. 8-15.