Ożywić pola - rok gęgawy

Zakładamy budki lęgowe

Kończy się lato ale my chcemy powspominać nasze prace wiosenne związane z udziałem w ogólnopolskim programie „Ożywić pola- rok gęgawy”.

Gęś gęgawa na naszych terenach nie zamieszkuje ale dla innych ptaków zarząd Koła Łowieckiego „Głuszec” Lębork zakupił kilkadziesiąt budek lęgowych, które zawiesiliśmy podczas zakładania remiz śródpolnych oraz w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach. Położenie szkoły ze wszech miar sprzyja wzbogacaniu środowiska w skrzydlatych mieszkańców lasu jak również ich całorocznej obserwacji. Budki lęgowe dzieci i młodzież zawieszały pod nadzorem myśliwych z naszego koła. Uczyli się z której strony musi znajdować się otwór budki aby ptaki mogły w niej zamieszkać. Poznały różne rodzaje budek i przeznaczenie dla poszczególnego gatunku ptaka. Całą wiosnę    i wczesne lato dyskretnie mogły obserwować zachowanie ptaków a przede wszystkim czy budki  lęgowe spełniły swoją rolę. Takie działania , to zawsze jest piękna lekcja przyrody a do tego w plenerze. Uczniowie mogą również bliżej zapoznać się z rolą myśliwego i jego działaniami na rzecz przyrody. Opowieści myśliwych i ich przygody na polowaniach, pracach leśnych są nieodzowną częścią spotkań z myśliwymi. Oni też bardzo podkreślają rolę dzieci w działaniach na rzecz przyrody i najbliższego środowiska. Nowe budki lęgowe w pobliżu szkoły to z pewnością większa ilość ptaków zamieszkałych w jej otoczeniu. Kiedy otworzymy szkolne okna, to z pewnością usłyszymy piękny śpiew wdzięcznych ptaków. Liczymy, że podczas kolejnej wiosny w naszych budkach zamieszkają znów ptaki.

Koordynator programu, pedagog szkolny oraz członek Koła Łowieckiego "Głuszec"
Hanna Konefał