Zmiany w prawie - potrzebny tylko podpis Prezydenta

Jeszcze w obecnym 2017/2018 sezonie łowieckim możemy spodziewać się bardzo istotnych zmian w normujących naszą działalność łowiecką przepisach. Chodzi o uchwaloną przez Sejm i przyjętą przez Senat Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia...